WERKEN IN HET ONDERWIJS


Vanaf 2006 heb ik me erop toegelegd om professionals in het onderwijs (meestal leraren) te helpen om weer beter in hun vel te komen en weer te gaan genieten van (hun) werk.

Het is zonneklaar dat er heel wat uitdagingen zijn als je in het onderwijs werkt. Die uitdagingen ( die je als medewerker kan ervaren als belemmeringen), zijn vaak extern: weer nieuwe eisen, weer een grotere groep, meer leerlingen die extra aandacht vragen , weer een nieuwe visie, een nieuw beleid. Als loopbaancoach bespreek ik allereerst wat als probleem wordt ervaren. Veel van mijn klanten lijden aan stress wat weer leidt tot allerhande ongewenste situaties bijvoorbeeld een burn-out. Door aandacht te besteden aan de negatieve gevoelens en deze te gaan begrijpen ontstaat er na verloop van tijd steeds meer helderheid over wat het geheel eigen, authentieke antwoord kan zijn op de situatie. Het vraagstuk is dan in een bredere context geplaatst. Vraag is nu: Kan en wil ik op een andere, gezondere manier omgaan met deze stressvolle situaties, of met mijn leidinggevende, of de leerlingen, of mijn collega’s etc? Of is het tijd een nieuwe stap in mijn loopbaan te nemen?

Zie ook de pagina over 55 plussers.
Copyright © 2008-2019 SiteWise Webmedia bv. all rights reserved