55 PLUSSERS


Een specifieke groep zijn de 55 plussers. Zij, die vaak al tientallen jaren met hart en ziel in het onderwijs hebben gewerkt, maar het na al die jaren zwaar beginnen te krijgen. Het besef nog een hele tijd te mogen/moeten voor men met pensioen kan is daarbij een van de factoren. Behalve de vele veranderingen waar men soms niet mee uit de voeten kan, wordt men dikwijls ook belemmerd door eigen, ingesleten patronen van voelen, denken en doen. Na het ontdekken van zulke patronen onderzoeken we samen wat er zou gebeuren als je die gewoontepatronen zou loslaten. Je probleem, waarvoor je naar mij als coach bent gekomen, komt dan vaak in een ander licht te staan. Heel dikwijls voelen mensen zich bevrijd om te zaak eens van een andere kant te bezien. Dilemma’s kunnen zich zo ook oplossen.
Copyright © 2008-2019 SiteWise Webmedia bv. all rights reserved