LOOPBAANOPSTELLINGEN


de juiste plek innemen

Voor wie?

Voor iedereen die in contact wil komen met onbewuste dynamieken in zijn of haar werkleven.

Een loopbaanopstelling kan een heel nieuw licht werpen op terugkerende problemen of patronen in uw werkleven.Diverse soorten loyaliteiten, niet goed afgeronde vroegere werksituaties, maar ook systeem-dynamieken in of van de organisatie kunnen een vorm van stagnatie geven.
Deelnemers kunnen een persoonlijke vraag inbrengen, waarvan de elementen in de ruimte worden opgesteld. Door deze opstelling te verhelderen en zich te laten ontwikkelen komt een blokkade of verstrikking aan het licht, alsmede mogelijke "oplossingen".Dit groepswerk is aanvullend op individuele coachingstrajecten. Ook kunnen de opstellingen van andere deelnemers een nieuw licht werpen op uw eigen situatie.

Zie ook: familieopstellingen)

Copyright © 2008-2019 SiteWise Webmedia bv. all rights reserved